Khargya

satɕʰe kɘsna tsʰawaroŋ, roŋskat mbrok skat kɘrɘk skat tɘskat kɘmʃer kɘrɘk skat , tɘmi kɘmʃer rɟalroŋ tɘmi. ɲɘsem kɘpron ɲɘkʰa kɘɟar tɘza kɘmʃer rɟalroŋ tɘza, ɲɘsem kɘsto ɲajak kɘɸte.

谚语

ཏི་རྨི་ ཝུ་སེམས་ འབྲོ་ གཏོ།

tɘrmɘ wusem   mbro  xto.

人        心             马      肚。

people heart   horse  stomach.

网站的来历

这个网站是一个学习的平台,我们会在这个网站上上传有关学习嘉绒藏语的资料和入门书。我们还有一个软件供大家下载。

嘉绒话藏文入门书的第一本书出炉啦!

嘉绒地区学习藏文的好帮手。
《嘉绒话藏文入门教程》是为嘉绒地区的藏文爱好者和其他学习嘉绒话的人而准备的一套藏文入门教程。是通过嘉绒话学习藏文的必备软件,全书内容和音频均用马尔康话为例。到目前为止一共有7本书包含了基字,元音,前后架子及又后架子,上下架子,叠字等。
每一篇课文内容分:看图识字,书写方法,课后练习,语音。
首次尝试,有许多不足之处请谅解并给与您宝贵的意见和建议。

 

在WordPress.com的博客.

向上 ↑